Monday, June 13, 2011

মালতীক বিয়াৰ বাতৰি জনোৱা গীতটি


অসমীয়া সংগীতত নাৰী জীৱনৰ প্ৰতিফলন সততে দেখা পোৱা যায়। সেয়া লাগিলে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ গীতেই হওঁক অথবা ৰুদ্ৰ বৰুৱা নতুবা ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতেই হওঁক। নাৰী জীৱনৰ সুখ, দুখ, হাঁহি, কান্দোন আদিৰে উদ্ভাসিত অসমীয়া গীত সমূহৰ মাজত এটা গুৰুত্বপুৰ্ণ বিষয়বস্তু হৈছে বিবাহ। বৈবাহিক জীৱনৰ আৰম্ভণিতে এগৰাকী নাৰীৰ অন্তৰত উদ্ভাসিত মনৰ উগুল থুগুলবোৰ প্ৰতিফলিত হৈছিল বহুতো কালজয়ী অসমীয়া গীতৰ মাজেৰে। দীপালি বৰঠাকুৰৰ 'সোণৰ খাৰু নালাগে মোক', বিউটি শৰ্মা বৰুৱাৰ 'দাপোনমতী', 'টোপ টোপ ৰভাতলী' আদি অসমীয়া সংগীতৰ জনপ্ৰিয় গীত সমূহৰ মাজতে অন্যতম। অন্যান্য গীত সমূহৰ মাজতে ভূপেন হাজৰিকা ৰচিত আৰু ঊষা মংগেশকাৰৰ কণ্ঠত 'অ' মালতী কথা এটি কওঁ শুনা কাণ পাতি' গীতটোও জনপ্ৰিয় গীত সমূহৰ মাজতে অন্যতম, যদিও এই গীতটি বৰ্তমান সিমান উপলব্ধ নহয়। গীতটিৰ মাজেৰে ফুটি উঠিছে এগৰাকী নাৰীৰ মনৰ প্ৰাক বৈবাহিক প্ৰস্তুতি।

No comments: