Sunday, August 29, 2010

শ্রীমন্ত শংকৰদেৱ বিৰচিত বৰগীত 'শুন শুন ৰে সুৰ'


শুন শুন ৰে সুৰ বৈৰী প্রমাণা,
নিশাচৰ নাশ নিদানা ।
ৰাম নাম যম-সমৰক সাজি
সমদলে কয়লি পয়াণা ।।
ঠাট প্রকট পটু কোটি কোটি কপি
গিৰি গৰ গঢ় পদ ঘাৱে ।
বাৰিধি তৰি তৰি কৰে গুৰুতৰ গিৰি
ধৰি ধৰি সমৰক ধাৱে ।।
হাট ঘাট বহু বাট বিয়াপি
চৌগঢ় বেঢ়লি লঙ্কা ।
গুৰু ঘন ঘন ঘোষ ঘৰিষণ গৰ্জ্জন
শ্রৱণে জনময় শঙ্কা ।।
ধীৰ বীৰ শূৰ শেখৰ ৰাঘৱ
ৰাৱণ তুৱা পৰি ঝম্পে ।
সুৰ নৰ কিন্নৰ ফণধৰ থৰ থৰ
মহীধৰ তৰসি প্রকাম্পে ।।
অন্ধ মুগুধ দশস্কন্ধ পাপবুধ
জানকী শিৰত চৰাই ।
ৰঘূপতি পদ বৰ ধৰ ৰজনী চৰ
শঙ্কৰ কহতু উপাই ।।

ৰাগঃ আশোৱাৰী ; তালঃ পৰি


শুন শুন ৰে সুৰ বৈৰী প্রমাণা (ডঃ ভূপেন হাজৰিকা)

No comments: